Co to jest CV


Odpowiedź na pytanie co to jest CV jest niezwykle prosta: CV to skrót od łacińskiego Curriculum vitae co oznacza mniej więcej tyle co bieg życia. W przeciwieństwie do życiorysu CV nie powinno być pisane w formie narracji. CV ma jasno ustaloną strukturę, której nie należy zmieniać. Wszystkie działy CV powinny być jasno opisane odpowiednimi nagłówkami takimi jak: dane personalne (lub dane osobowe) wykształcenie, przebieg wcześniejszej pracy zawodowej (także ewentualnego stażu), doświadczenie zawodowe, a pod koniec także informacje dodatkowe takie jak dodatkowe umiejętności, hobby czy zainteresowania.

Wzór CV

(Kliknij aby
powiększyć)

Polskie prawo wymaga aby na samym końcu CV umieścić klauzulę zezwalającą na przetwarzanie danych osobowych - bez tego nie ma szans na otrzymanie posady. Oto wymagana klauzula:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).

Należy również pamiętać, że we wszystkich częściach CV gdzie ma to zastosowanie musimy zachować odwrócony układ chronologiczny. Jeśli opisujemy swoje wykształcenie musimy jako pierwszą podać szkołę, którą ostatnio kończyliśmy, a potem cofnąć się. Czyli jako pierwsze podajemy studia uzupełniające, następnie studia pierwszego stopnia, potem liceum. Raczej nie powinno się wyszczególniać wcześniejszych etapów edukacji.

Także w części CV poświęconej wcześniejszej karierze zawodowej odwracamy kolejność chronologiczną. Można tutaj dodać także ewentualne praktyki, lub odbyty staż nawet jeśli nie są one bezpośrednio związane z daną pracą.

Coraz częściej w ogłoszeniach o pracę można znaleźć informację, że pracodawca życzy sobie CV ze zdjęciem. W takim wypadku trzeba to zdjęcie dołączyć - najlepiej na górze CV i w dość dużym rozmiarze.