Klauzula do CV


Zgodnie z polskim prawem aby osoba rekrutująca do pracy mogła skorzystać z danych osobowych (takich danych jak chociażby numer telefonu, adres zamieszkania, czy adres e-mail) zamieszczonych w CV w dokumencie powinna być klauzula wyraźnie dająca na to zgodę. Taką klauzulę najlepiej jest umieścić na spodzie CV i nie musi być napisana dużą czcionką - wystarczy aby tam była.

Klauzula do polskiego CV:


"Zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 r. o Ochronie danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz. 883, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i selekcji."
Wiemy, że wiele osób szuka obecnie pracy w Wielkiej Brytanii, a ponieważ na wyspach także obowiązuje ustawa o ochronie danych osobowych poniżej umieszczamy klauzulę, którą należy wykorzystać w CV po angielsku
Klauzula doangielsiego CV
"I hereby authorize you to process my personal data included in my job application for the needs of the recruitment process (in accordance to the Personal Data Protection Act 29.08.1997 no 133 position 883)."
Tak jak w pozostałem części CV warto zwrócić uwagę na poprawne formatowanie klauzuli. Chociaż czcionka nie musi być duża (ważne aby CV miało 1 stronę A4, a najwyżej 2 strony), można cały tekst wyjustować - wyrównać do prawego i lewego marginesu.

Klauzula jest w CV niezbędna (bez niej pracodawca nie może skorzystać z Twojego CV) ale nie musi i nie powinna szpecić.