Przykłady, szablony, gotowe cv do wypełnienia i do pobrania

Jak napisać CV po angielsku? – przykłady

Zastanawiasz się jak napisać CV po angielsku? Nie wiesz jak się do tego zabrać. Jesteśmy po to aby pomóc Ci w napisaniu odpowiedniego CV do druku. Przygotowaliśmy kilka wskazówek i przykładów.

Oto kilka wskazówek dotyczących pisania CV po angielsku:

1. Nagłówek:

   – Rozpocznij CV od nagłówka, w którym podajesz swoje pełne imię i nazwisko.

   – Podaj dane kontaktowe, takie jak numer telefonu, adres e-mail oraz adres zamieszkania.

2. Cel zawodowy (Objective):

   – Dodaj krótki paragraf opisujący Twój cel zawodowy.

   – Opisz, jakie stanowisko poszukujesz oraz jakie umiejętności i doświadczenie posiadasz.

3. Wykształcenie (Education):

   – Podaj informacje dotyczące Twojego wykształcenia.

   – Wymień nazwę uczelni, kierunek studiów, stopień naukowy oraz rok ukończenia.

4. Doświadczenie zawodowe (Work Experience):

   – Opisz swoje doświadczenie zawodowe, począwszy od najnowszych stanowisk.

   – Wymień nazwę firmy, stanowisko, daty zatrudnienia oraz opisz swoje obowiązki i osiągnięcia.

   – Staraj się używać konkretów i liczb, aby podkreślić swoje osiągnięcia.

5. Umiejętności (Skills):

   – Wymień swoje umiejętności, które są istotne dla stanowiska, na które aplikujesz.

   – Podziel umiejętności na kategorie, takie jak umiejętności techniczne, językowe czy interpersonalne.

6. Certyfikaty (Certifications):

   – Jeśli posiadasz jakieś certyfikaty branżowe lub kursy, wymień je w tej sekcji.

   – Podaj nazwę certyfikatu, instytucję, która go wydała, oraz datę jego uzyskania.

7. Zainteresowania (Interests):

   – W tej sekcji możesz opisać swoje zainteresowania, które mają związek z Twoją branżą lub stanowiskiem.

   – Wymień konkretne zainteresowania i podaj krótki opis.

8. Referencje (References):

   – Podaj informacje kontaktowe osób, które mogą udzielić referencji.

   – Wymień imię, nazwisko, stanowisko oraz dane kontaktowe.

9. Data i podpis:

   – Na końcu CV podaj aktualną datę oraz podpis.

Pamiętaj o zachowaniu spójności i czytelności w CV. Unikaj zbyt długich i zawiłych zdań. Sprawdź również, czy używasz odpowiedniego języka, stylu i gramatyki angielskiej. Warto również skorzystać z dostępnych przykładów i wzorców CV po angielsku, aby zobaczyć, jak powinno wyglądać profesjonalne CV w tym języku.

Przykład 1

Ten przykład przedstawia CV po angielsku dla osoby poszukującej stanowiska w dziedzinie marketingu. Pamiętaj, aby dostosować go do swojego własnego doświadczenia, umiejętności i potrzeb stanowiska. Upewnij się, że CV jest czytelne i skoncentrowane na najważniejszych informacjach dla pracodawcy.

John Smith

123 Main Street, London, UK

Phone: +44 123456789

Email: [email protected]

Objective:

Highly motivated and results-oriented professional seeking a position in marketing management. Experienced in developing and implementing strategic marketing plans to drive business growth. Strong analytical skills combined with a creative approach to problem-solving.

Education:

University of London, Bachelor of Business Administration

Specialization: Marketing

Year of Graduation: 2020

Work Experience:

ABC Marketing Agency, London

Marketing Manager

June 2020 – Present

– Developed and executed marketing strategies to increase brand awareness and customer engagement.

– Led a team of marketing professionals in planning and executing successful campaigns.

– Conducted market research and competitor analysis to identify new opportunities.

XYZ Corporation, London

Marketing Assistant

January 2018 – May 2020

– Assisted in the creation and implementation of marketing campaigns across various channels.

– Conducted market research to identify customer needs and preferences.

– Managed social media accounts and increased follower engagement by 30%.

Skills:

– Strategic planning and execution

– Digital marketing (SEO, SEM, social media)

– Market research and analysis

– Project management

– Excellent communication and presentation skills

Certifications:

– Google Ads Certification

– HubSpot Inbound Marketing Certification

Interests:

– Traveling and experiencing different cultures

– Reading books on marketing and entrepreneurship

– Playing the guitar in a local band

References:

Available upon request

Date and Signature:

June 14, 2023

Przykład 2

Oto przykład CV po angielsku dla budowlańca:

Andrew Johnson

456 Construction Street, Manchester, UK

Phone: +44 987654321

Email: [email protected]

Objective:

Highly skilled and dedicated construction professional seeking a challenging position as a Construction Project Manager. Experienced in overseeing all aspects of construction projects, from planning and budgeting to execution and quality control. Committed to delivering projects on time, within budget, and to the highest quality standards.

Education:

University of Manchester, Bachelor of Science in Civil Engineering

Year of Graduation: 2019

Work Experience:

ABC Construction Company, Manchester

Construction Project Manager

March 2019 – Present

– Managed multiple construction projects simultaneously, ensuring adherence to timelines and budgets.

– Led cross-functional teams, including architects, engineers, and subcontractors, to achieve project goals.

– Implemented effective quality control measures to ensure compliance with building codes and regulations.

XYZ Construction Ltd., Manchester

Site Engineer

June 2017 – February 2019

– Assisted in the supervision and coordination of on-site construction activities.

– Monitored progress and resolved any issues that arose during the construction process.

– Conducted regular inspections to ensure compliance with safety standards and quality control.

Skills:

– Project management

– Construction planning and scheduling

– Budgeting and cost control

– Knowledge of building codes and regulations

– Strong problem-solving and decision-making abilities

Certifications:

– Construction Project Management Certification

– Health and Safety Certification (CSCS)

Interests:

– Sustainable construction practices

– Outdoor activities, such as hiking and cycling

– Continuous professional development through industry seminars and workshops

References:

Available upon request

Date and Signature:

June 14, 2023

Ten przykład przedstawia CV po angielsku dla budowlańca poszukującego stanowiska kierownika projektu w branży budowlanej. Pamiętaj, aby dostosować go do swojego własnego doświadczenia, umiejętności i potrzeb stanowiska. Ważne jest, aby podkreślić swoje umiejętności w zarządzaniu projektami budowlanymi oraz znajomość przepisów i standardów branżowych. Upewnij się, że CV jest czytelne, klarowne i skoncentrowane na najważniejszych informacjach dla pracodawcy.

Przykład 3

Oto przykład CV po angielsku dla marynarza:

Robert Davis

789 Seafarer Lane, Southampton, UK

Phone: +44 765432109

Email: [email protected]

Objective:

Highly skilled and experienced mariner seeking a challenging position as a Deck Officer. Dedicated to ensuring safe navigation and efficient operation of vessels. Proficient in maritime regulations and adept at managing crew members to achieve operational excellence.

Education:

Maritime Academy, Bachelor of Science in Maritime Studies

Year of Graduation: 2018

Certificates and Licenses:

– Officer of the Watch (Unlimited)

– Proficiency in Survival Craft and Rescue Boats

– Medical First Aid at Sea

– GMDSS General Operator’s Certificate

Work Experience:

ABC Shipping Company, Southampton

Deck Officer

July 2018 – Present

– Responsible for the safe navigation and operation of the vessel.

– Supervise deck operations, including cargo handling, mooring, and maintenance.

– Ensure compliance with international maritime regulations and company policies.

XYZ Maritime Services, Southampton

Cadet Officer

June 2016 – June 2018

– Assisted senior officers in various shipboard operations and watchkeeping duties.

– Participated in safety drills, inspections, and maintenance activities.

– Acquired hands-on experience in navigation, chart plotting, and communication procedures.

Skills:

– Navigation and ship handling

– Safety and emergency procedures

– Leadership and team management

– Excellent problem-solving and decision-making abilities

– Strong communication and interpersonal skills

Interests:

– Maritime history and exploration

– Water sports, including sailing and scuba diving

– Continuous professional development through maritime seminars and training programs

References:

Available upon request

Date and Signature:

June 14, 2023

Ten przykład przedstawia CV po angielsku dla marynarza poszukującego stanowiska oficera pokładowego. Pamiętaj, aby dostosować go do swojego własnego doświadczenia, certyfikatów i potrzeb stanowiska. Podkreśl swoje umiejętności w zakresie nawigacji, zarządzania załogą i znajomość przepisów morskich. Upewnij się, że CV jest czytelne i skoncentrowane na najważniejszych informacjach dla pracodawcy.