Przykłady, szablony, gotowe cv do wypełnienia i do pobrania

Jak napisać CV? Prosty wzór + przykłady

Oto prosty wzór CV, który możesz wykorzystać jako podstawę do napisania swojego CV:

1. Nagłówek:
Imię i nazwisko
Adres
Numer telefonu
Adres e-mail

2. Cel zawodowy:
Kilka krótkich zdań opisujących Twój cel zawodowy i zainteresowania zawodowe.

3. Wykształcenie:
– Nazwa uczelni/szkoły
– Kierunek studiów/specjalizacja
– Rok ukończenia
– Dodatkowe certyfikaty/kursy

4. Doświadczenie zawodowe:
– Nazwa stanowiska
– Nazwa firmy
– Okres zatrudnienia (mm/rr – mm/rr)
– Krótki opis obowiązków i osiągnięć

5. Umiejętności:
– Wykaz umiejętności związanych z daną branżą lub stanowiskiem
– Możesz podzielić umiejętności na kategorie, np. umiejętności techniczne, umiejętności interpersonalne itp.

6. Osiągnięcia:
– Wyróżnienia, nagrody lub inne osiągnięcia zawodowe

7. Zainteresowania:
– Krótki opis zainteresowań związanych z daną branżą lub stanowiskiem
– Unikaj ogólników, podaj konkretne zainteresowania

8. Referencje:
– Jeśli masz referencje, możesz podać informacje kontaktowe do osób, które mogą udzielić referencji (upewnij się, że masz ich zgodę).

9. Data i podpis
Pamiętaj, aby dostosować wzór do swojego własnego doświadczenia, umiejętności i potrzeb danego stanowiska. Zadbaj o czytelność, klarowność i uporządkowanie informacji w CV. Unikaj nadmiernego rozpisywania się i skup się na najważniejszych punktach związanych z Twoją karierą zawodową.

10. Dodatkowe umiejętności:
– W tej sekcji możesz wymienić dodatkowe umiejętności, które nie są bezpośrednio związane z Twoją branżą, ale mogą być wartościowe dla pracodawcy. Na przykład, znajomość języków obcych, umiejętność obsługi oprogramowania komputerowego, umiejętności organizacyjne itp.

11. Kursy i szkolenia:
– Wymień dodatkowe kursy, szkolenia lub warsztaty, które ukończyłeś i które mają znaczenie dla stanowiska, na które aplikujesz. Podaj nazwę kursu/szkolenia, instytucję, daty i zdobyte umiejętności.

12. Praktyki/staże:
– Jeśli miałeś praktyki lub odbyłeś staże, opisz krótko miejsce, daty i zadania, które wykonywałeś podczas tych doświadczeń.

13. Umiejętności językowe:
– Wymień znajomość języków obcych wraz z poziomem zaawansowania (np. płynnie, komunikatywnie, podstawowo).

14. Inne informacje:
– W tej sekcji możesz zamieścić dodatkowe informacje, które mogą być wartościowe dla pracodawcy. Na przykład, jeśli posiadasz prawo jazdy, jesteś członkiem jakichś organizacji branżowych lub uczestniczyłeś w wolontariacie.

Pamiętaj, aby dostosować wzór do swoich indywidualnych potrzeb i wymagań stanowiska. Staraj się utrzymać prostotę i czytelność CV, unikając nadmiaru informacji. Koncentruj się na najważniejszych punktach związanych z Twoim doświadczeniem i umiejętnościami.

PRZYKŁAD 1
Oto przykład prostego CV:

Jan Kowalski
ul. Kwiatowa 10, 00-000 Warszawa
Tel: 123-456-789
E-mail: [email protected]

Cel zawodowy:
Jestem ambitnym i zdeterminowanym specjalistą ds. marketingu, poszukującym możliwości rozwoju w dziedzinie marketingu cyfrowego. Mój cel to zdobycie stanowiska specjalisty ds. marketingu online, w którym mogę wykorzystać moje umiejętności w zakresie social media, analizy danych i tworzenia strategii reklamowych.

Wykształcenie:
Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania
Kierunek: Marketing
Rok ukończenia: 2021

Doświadczenie zawodowe:
ABC Marketing Agency, Warszawa
Specjalista ds. Marketingu Online
Lipiec 2021 – obecnie
– Opracowywanie strategii marketingowych w mediach społecznościowych
– Tworzenie i zarządzanie kampaniami reklamowymi w Google Ads
– Analiza wyników kampanii i optymalizacja działań

XYZ Startup, Warszawa
Asystent ds. Marketingu
Styczeń 2020 – czerwiec 2021
– Wsparcie w tworzeniu treści marketingowych na stronie internetowej i mediach społecznościowych
– Koordynacja działań zespołu marketingowego
– Analiza konkurencji i raportowanie wyników

Umiejętności:
– Znajomość narzędzi marketingowych, takich jak Google Analytics, Facebook Ads, Instagram Insights
– Umiejętność tworzenia efektywnych treści marketingowych
– Umiejętność analitycznego myślenia i interpretacji danych
– Doskonałe umiejętności komunikacyjne i organizacyjne
– Skuteczne zarządzanie czasem i zdolność do pracy pod presją

Zainteresowania:
– Pisanie artykułów z zakresu marketingu cyfrowego
– Aktywność fizyczna, jogging i joga
– Czytanie książek o rozwoju osobistym i marketingu

Referencje:
Dostępne na żądanie.

Data i podpis:
14 czerwca 2023

Powyższy przykład przedstawia prosty wzór CV, który można dostosować do swojego własnego doświadczenia, umiejętności i potrzeb stanowiska. Ważne jest, aby skupić się na najważniejszych informacjach i zachować czytelność dokumentu. Upewnij się, że CV jest starannie sformatowane i pozbawione błędów ortograficznych.

PRZYKŁAD 2
Oto kolejny przykład prostego CV:

Adam Nowak
ul. Kwiatowa 5, 00-000 Kraków
Tel: 987-654-321
E-mail: [email protected]

Cel zawodowy:
Jestem ambitnym i zaangażowanym programistą, poszukującym możliwości rozwoju w branży IT. Moim celem jest zdobycie stanowiska programisty Java, gdzie mogę wykorzystać moje umiejętności programistyczne i kreatywne podejście do rozwiązywania problemów.

Wykształcenie:
Politechnika Krakowska, Wydział Informatyki
Kierunek: Informatyka
Rok ukończenia: 2022

Doświadczenie zawodowe:
XYZ Software Company, Kraków
Junior Programista Java
Marzec 2022 – obecnie
– Programowanie i rozwijanie aplikacji w języku Java
– Testowanie i debugowanie kodu
– Współpraca z zespołem programistów i udział w rozwoju nowych projektów

ABC IT Services, Kraków
Stażysta Programista
Lipiec 2021 – grudzień 2021
– Wsparcie w programowaniu i utrzymaniu istniejących aplikacji
– Tworzenie dokumentacji technicznej
– Testowanie oprogramowania i raportowanie wyników

Umiejętności:
– Znajomość języka programowania Java
– Doświadczenie w korzystaniu z frameworków Spring i Hibernate
– Znajomość baz danych SQL
– Umiejętność pracy z narzędziami programistycznymi, takimi jak Eclipse czy IntelliJ IDEA
– Rozwiązywanie problemów i umiejętność logicznego myślenia

Zainteresowania:
– Tworzenie własnych projektów programistycznych
– Czytanie książek o nowych technologiach i innowacjach w IT
– Gry komputerowe i e-sport

Referencje:
Dostępne na żądanie.

Data i podpis:
14 czerwca 2023

Powyższy przykład prezentuje prosty wzór CV dla programisty Java. Pamiętaj, aby dostosować go do swojego własnego doświadczenia i umiejętności, koncentrując się na najważniejszych informacjach dla stanowiska, na które aplikujesz. Upewnij się, że CV jest czytelne, spójne i starannie sformatowane.

PRZYKŁAD 3
Oto kolejny przykład prostego CV dla kobiety:

Anna Kowalska
ul. Kwiatowa 10, 00-000 Warszawa
Tel: 123-456-789
E-mail: [email protected]

Cel zawodowy:
Jestem ambitną i zdeterminowaną profesjonalistką z dziedziny zarządzania zasobami ludzkimi, poszukującą możliwości rozwoju w obszarze HR. Mój cel to zdobycie stanowiska specjalisty ds. HR, w którym mogę wykorzystać moje umiejętności w rekrutacji, szkoleniach i rozwoju pracowników.

Wykształcenie:
Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii
Kierunek: Psychologia Organizacyjna
Rok ukończenia: 2021

Doświadczenie zawodowe:
XYZ Corporation, Warszawa
Specjalista ds. HR
Kwiecień 2021 – obecnie
– Rekrutacja i selekcja pracowników na różne stanowiska
– Planowanie i organizacja szkoleń i warsztatów dla pracowników
– Opracowywanie polityk personalnych i procedur wewnętrznych

ABC Consulting, Warszawa
Asystent ds. HR
Styczeń 2020 – marzec 2021
– Wsparcie w prowadzeniu procesów rekrutacyjnych
– Przygotowywanie raportów i analiz związanych z działalnością HR
– Obsługa systemu zarządzania kadrą i płacami

Umiejętności:
– Znajomość procesów rekrutacyjnych i technik selekcji
– Umiejętność prowadzenia szkoleń i prezentacji
– Doskonałe umiejętności komunikacyjne i interpersonalne
– Znajomość przepisów prawa pracy i procedur HR
– Umiejętność pracy w zespole i zarządzania czasem

Zainteresowania:
– Czytanie książek z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi
– Aktywność fizyczna, jogging i fitness
– Wolontariat w organizacjach społecznych

Referencje:
Dostępne na żądanie.

Data i podpis:
14 czerwca 2023

Ten przykład przedstawia prosty wzór CV dla kobiety z doświadczeniem w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi. Pamiętaj, aby dostosować go do swojego własnego doświadczenia, umiejętności i potrzeb stanowiska. Staraj się utrzymać czytelność i spójność w prezentacji informacji. Dbaj o schludne formatowanie i staranność w prezentacji CV.