CV dla architekta


CV dla architekta
powinno zawierać dokładnie takie same elementy jak każde inne CV: dane osobowe i teleadresowe, krótki spis wykształcenia kandydata do pracy oraz historię zatrudnienia. Ostatnio coraz częściej w części CV poświęconej na historię zatrudnienia dodaje się krótki zakres obowiązków z danej pracy. Dlatego może warto opisać także i swoje obowiązki. Kluczowym elementem CV dla architekta jest klauzula o możliwości wykorzystania tego dokumentu w celach rekrutacyjnych. Bez tego nie ma szans na pracę - prawo zabrania pracodawcy wykorzystania numeru telefonu i innych danych z CV bez takiej klauzuli.

Można sobie pozwolić na odrobinę fantazji pisząc CV i poza ozdobną ramką do zdjęcia (jeśli w ogłoszeniu o pracę była informacja o tym, że CV dla architekta powinno zawierać zdjęcie) dodać także rysunek domku, czy inne atrybuty architekta, taki jak ekierkę i cyrkiel.CV architekt

CV w formacie PDF
CV w formacie DOC
CV w formacie JPEG