CV dla inżyniera


Bez znaczenia jaki zawód wykonujesz, lub chcesz wykonywać. CV powinno być dokumentem pisanym według pewnego szablonu. Dlatego także i CV dla inżyniera musi zawierać takie elementy jak numer telefony, adres, krótki opis wykształcenia i historii zatrudnienia. Ostatnio coraz częściej spotyka się CV z nieco bardziej szczegółowym opisem zakresu obowiązków we wcześniejszej pracy. Aby CV wyróżniało się z tłumu można je ozdobić małą graficzką jak to widać w przygotowanym przez nas wzorze CV.

Ważnym elementem CV jest także klauzula o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - widoczna także w przykładzie poniżej.


CV inżynier

CV w formacie PDF
CV w formacie DOC
CV w formacie JPEG