CV dla informatyka


CV dla informatyka
może mieć przeróżne postacie. Popularną praktyką jest publikowanie strony internetowej służącej jako CV. Tu przedstawiamy prosty, dość standardowy szablon CV dla informatyka.

Niezależnie od tego czy mowa o nowoczesnym (internetowym) czy tradycyjnym CV w dokumencie powinny znaleźć się takie informacje jak wiek, adres, dane adresowe i kontaktowe, wykształcenie, historia zatrudnienia i oczywiście klauzula o możliwości wykorzystania danych z CV w celach rekrutacyjnych.


CV informatyk

CV w formacie PDF
CV w formacie DOC
CV w formacie JPEG