CV dla księgowej


Wszystkie pisma użytkowe muszą być napisane według odpowiednich schematów, a CV nie jest wyjątkiem od tej reguły. Dlatego należy napisać CV według szablonu i zgodnie z wymogami pracodawcy, czy ogłoszeniodawcy. Jeśli na przykład w ogłoszeniu była mowa o CV ze zdjęciem, nie wypada wysłać CV bez zdjęcia.

W CV dla księgowej można dla ozdoby dodać jakąś grafikę przedstawiającą atrybut charakterystyczny dla tego zawodu jak na przykład liczydło, czy kalkulator. Oczywiście w CV powinny znaleźć się także informacje o wieku, adresie, wykształceniu i historii zatrudnienia kandydatki do pracy.

Nie wolno także zapomnieć o klauzuli wyrażającej zgodę na przetwarzanie danych.

CV księgowej

CV w formacie PDF
CV w formacie DOC
CV w formacie JPEG