CV dla asystentki


Tak jak niemal każde inne CV także CV dla asystentki musi zawierać pewne elementy zgodne z szablonem. Dlatego takie CV powinno przede wszystkim zawierać adres, dane osobowe osoby ubiegającej się o pracę, a także informację o wykształceniu i historii zatrudnienia. Aby CV dla asystentki odróżniało się od innych można dodać jakiś element ozdobny - na przykład taki jak w CV poniżej.

Ważnym elementem CV dla asystentki jest klauzula o wykorzystaniu danych osobowych. Jeśli nie będzie jej w CV nie będzie też pracy.


CV asystentka

CV w formacie PDF
CV w formacie DOC
CV w formacie JPEG